topflashv1

Det nordbohuslänska fisket fortsätter i gamla traditioner, samtidigt som fiskarna utbildar sig och håller sig uppdaterade med utvecklingen. Fiskebåtarna i norra Bohuslän är i regel mindre och ibland äldre än fiskebåtarna längre söderut i landskapet. Fisket sker i närområdet och eftersom fångsten landas inom 24 timmar är den purfärsk när den går till försäljning.