topflashv1

Hållbar utveckling - inte bara snack!

I norra Bohuslän finns både våra rötter och vår framtid. Medlemmarna i Njord förvaltar ett arv och är måna om att framtida generationer också skall kunna leva och verka här.

Det kräver att vi hushållar med våra lokala resurser på ett klokt sätt, men också att vi utvecklar nya och för miljön skonsammare metoder.

Utvecklingen inom det lokala fisket är ett bra exempel. Det handlar om ett kustnära fiske som tar stor hänsyn till lokala förhållanden, där båtarna varje dag landar sina fångster och därmed kan leverera de allra färskaste skaldjuren.

faglar