Följ Njords verksamhet!

Under rubriken 2020 kan du läsa om vad som hittills hänt under året.

 

 

 

 

rkor

 

Det har hänt mycket sedan Njord grundades 2007!

Njords produkter och medlemmar har synts i många sammanhang. Flera av Njords medlemmar har också vunnit prestigefyllda priser - både nationella och lokala.

Läs mer om alla händelser under respektive år.

vinter tratt ver kon

Utvecklingsfrågorna är viktiga både för Njord som förening och för de enskilda medlemmarna. Flera större utvecklingsprojekt drivs i samverkan med Samförvaltningen, liksom med Sven Lovén Center för marina vetenskaper på Tjärnö.

Samförvaltningen förvaltar till stor del fisket i Koster- och Väderöfjorden (inklusive fisket i nationalparken Kosterhavet). Samförvaltningen består av lokal expertis (yrkesfiskare, forskare och kommunala tjänstemän) samt tjänstemän från länsstyrelsen och fiskeriverket. Man organiserar bl a utbildningar och arbetar med system för egenkontroll, redskapsutveckling och marknadsföring. Detta utvecklingsarbete lade själva grunden till bildandet av Njord som eget varumärke.

I detta avsnitt kan du läsa om några av de större utvecklingsprojekt som pågår.

 


 sorterad havskrfta