topflashv1

Vad innebär kvalitet för dig?

För medlemmarna i Njord är leveranser med kvalitet så viktigt att de har skapat ett eget varumärke – Njord Närvaror Norra Bohuslän.

Varumärket ägs av en ekonomisk förening. Njord närvaror Norra Bohuslän. De flesta av medlemmarna är fiskare, men även t ex boendeanläggningar, båtcharterföretag, rökeri, knopmakare och författare ingår. Njordföretagen arbetar med produkter från sin närmiljö, dvs kust och hav. Den största produktgruppen är skaldjur, främst räkor och havskräftor.

stajollen i res hamn

Varför ett kvalitetsmärke för bara norra Bohuslän?

Varumärket Njord vill lyfta fram det unika som kommer från den nordligaste delen av Bohuslän, dvs det område som utgörs av Tanum och Strömstad kommuner.

Varumärkets fullständiga namn - Njord Närvaror Norra Bohuslän - anspelar både på varor från vårt närområde och på vår närvaro i området.

bergklippor1

Alla Njord-produkter skall kunna spåras till sitt ursprung!

Njord Närvaror Norra Bohuslän är ett lokalt varumärke som erbjuder det bästa från vårt område. Ett nyckelbegrepp inom Njord är spårbarhet.

Du som är konsument skall lätt kunna hitta vem som har levererat varan eller tjänsten.

Njords leverantörer är stolta över sina produkter och vill visa varifrån de kommer och på vilket sätt de anknyter till norra Bohuslän.

Exempel: Köper du havskräftor ur en back som är märkt med Njords logga, kan du också se vilken fiskebåt de kommer ifrån. Om du har frågor eller vill komma i kontakt med leverantören – då är det bara att gå in på Njords hemsida och kolla vilken båt och vilka fiskare som har landat just dessa kräftor. Under fliken Kontakt hittar du  kontaktuppgifter till alla Njordmedlemmar.

balder

Hållbar utveckling - inte bara snack!

I norra Bohuslän finns både våra rötter och vår framtid. Medlemmarna i Njord förvaltar ett arv och är måna om att framtida generationer också skall kunna leva och verka här.

Det kräver att vi hushållar med våra lokala resurser på ett klokt sätt, men också att vi utvecklar nya och för miljön skonsammare metoder.

Utvecklingen inom det lokala fisket är ett bra exempel. Det handlar om ett kustnära fiske som tar stor hänsyn till lokala förhållanden, där båtarna varje dag landar sina fångster och därmed kan leverera de allra färskaste skaldjuren.

faglar

Njords kvalitetskriterier indelas i tre nivåer:

  1. Gemensamma för alla Njordmedlemmar
  2. Gemensamma för alla inom samma grupp
  3. Individuella kriterier

För varje medlemsföretag finns ett dokument där man skrivit under på att följa kvalitetskriterierna i nivå 1 och 2. Kriterierna har fastställts av Njords årsmöte.

Medlemmarna skall dessutom föreslå ett antal individuella åtaganden (nivå 3). Dessa åtaganden är anpassade för just den medlemmens specifika verksamhet.

De föreslagna individuella åtagandena skall för varje medlem godkännas av Njords styrelse. Därefter gäller de som "kvalitetscertifiering" och medlemmen får rätt att märka sina produkter med Njords logotyp.

logonjordvitgra x165