topflashv1

De flesta medlemmarna i Njord är fiskare av olika slag. Det finns både trålare, burfiskare och småfiskare av olika slag. Det som är gemensamt för alla är inställningen till sitt arbete.

Som Njordmedlem har fiskaren förbundit sig till att uppfylla stränga kvalitetskrav. Tillsammans kan vi i Njord göra skillnad för miljön och framtiden genom att arbeta på ett sätt som är skonsamt för miljön. 

De viktigaste produkterna i fisket idag är räka och havskräfta. Men även hummer och krabba finns med och inte att förglömma - makrill,
När det gäller hummer och krabba finns det inga specifika kvalitetsregler som är Njord. Hummerfiskets regelverk är redan tillräckligt och när det gäller krabba är det svårt att garantera hur välmatad denna är om man inte kokar och öppnar den innan försäljning.
Fisket som bedrivs är småskaligt och honnörsorden är kvalitet och spårbarhet. Att vara fiskare är inte bara ett arbete, det är en livsstil. Många av de nu yrkesverksamma fiskarna har ärvt yrket av sina fäder, men det finns också aktiva fiskare som har börjat i en helt annan yrkesbana. Gemensamt för de fiskare som är Njordmedlemmar är viljan att tänka nytt och framåt samtidigt som man värderar traditionen och den gamla kunskapen. Vi ser nu att torsken kan vara på väg tillbaka i vårt område, detta hänger säkerligen samman med trålarnas användning av selekterande rist, som förhindrar bifångst.