topflashv1

En enkel fråga – som tyvärr saknar ett lika enkelt svar! Njord har många olika typer av produkter i familjen och det finns idag ingen butik där samtliga finns att köpa.

Lokalt fångad fisk och skaldjur landas i första hand på fiskeauktionen i Strömstad. Där säljs de i tydligt märkta backar. Försäljningen sker till grossister och vidare till t ex fiskaffärer och restauranger. Skaldjur som landas i Grebbestad går vidare med kylbil till fiskeauktionen i Göteborg.

De hårda kvalitetskraven gör att det inte går att garantera att Njordmärkta skaldjur alltid finns att tillgå. Grossister är välkomna att kontakta de lokala fiskarna för närmare information.

Njord strävar efter att lokala livsmedels- och fiskaffärer i norra Bohuslän skall kunna erbjuda skaldjur med Njord-kvalitet till enskilda konsumenter. Ibland finns Njord-skaldjur även på marknaden i Göteborg. Alla Njord-produkter skall vara tydligt märkta och det skall gå att se från vilken båt de kommer. Fråga gärna efter Njord-skaldjur i din lokala affär!

Intresset för levande kräfta ökar stadigt och via grossister skickas levande kräfta både till restauranger inom Sverige och på export till Italien och Spanien.

Övriga produkter säljs i första hand direkt av och hos de företag som erbjuder dem. Detta gäller både aktiviteter, boende, mat och övriga produkter. Vissa medlemmar säljer även andra Njordmedlemmars produkter. I medlemslistan ( under rubriken Kontakt) finns kontakt- och adressuppgifter till respektive företag, vilka produkter de säljer och var produkterna eventuellt ytterligare finns att köpa.

Rakor trangselhummerfiske-med-sindbad v1knoparbeten njordinfo