topflashv1

Vi är väldigt glada att få hälsa Br Klemmings Dyk välkomna som ny medlem i Njord! Bröderna Bengt och Peter Klemming arbetar förstås, som namnet antyder, med dykarbeten -  men huvudsysslan är ostron och ostronfiske. Det handlar om ett hållbart fiske som är mycket skonsamt mot miljön och som passar mycket bra in i Njords värderingar.

                                                     Br Klemmings Dyk

Bröderna har sin bas i Grebbestad och fisket efter ostron sker enbart i norra Bohuslän, som är det enda stället i världen där Ostrea Edulis växer fritt på vilda bankar.

Ostronfiske är att jämföra med skogsbruk, säger Bengt  och Peter Klemming. För att få en välmående skog behöver du gallra och sköta om markerna för att den skall må bra och vara lönsam. Sköter du inte om dina ostronvatten, så växer ostronen på varandera i högar och kväver varandra. Dykning är ett extremt skonsamt sätt att plocka ostron. Du svävar över botten och väljer ut de ostron du vill ha - sådana som ligger klart över minimimåttet.

Bröderna Klemming är också noggranna med att inte skatta markerna för hårt och tar ut ca 1000 ostron/vecka.  Ostron som sedan skeppas iväg till grossister och restauranger, så att fler kan njuta av de fantastiska ostronen från norra Bohuslän.

Br Klemmings Dyk är medlemmar både i kategorin Mat och i kategorin Upplevelseturism, då de även erbjuder turister möjligheten att få åka på ostronsafaris och ostrondykning.

Fredag 22 januari avhölls årets stämma, som vanligt i Resö Hamnmagasin. Tack till stödmedlemmen Resö Samhällsförening som lånade ut lokalen!                  

                                                       hamnmagasinet

Ingemar Granquist omvaldes som ordförande för ytterligare 1 år. Ingvar Ohlson, Stefan Jensen omvaldes som ordinarie ledamöter. Till ny ledamot valdes Joakim Axelsson, SD 262 Carona. Per Karlsson omvaldes som suppleant. Styrelsen  avhöll sitt konstiruerande möte direkt i anslutning till stämman. Styrelsens sammansättning i sin helhet och ansvarsfördelning/roller hittar du under fliken Kontakt.

Stämman beslutade att Njord under det kommande året går ner på "lågvarv" och inte bedriver aktiv verksamhet/gemensam marknadsföring. Styrelsen hanterar löpande föreningsformalia och underhåller hemsidan, Facebook och mail. Alla medlemmar kan självklart fortsätta att använda varumärket och befintligt marknadsföringsmaterial. Under året kommer ingen serviceavgift att tas ut utan enbart medlemsavgiften på 500 kr.

Beslutet togs mot bakgrund av den konstaterade nuvarande låga nivån vad gäller intresse och engagemang, vilket medförde att inget scenario i den under 2015 genomförda strategiutredningen framstod som ett genomförbart alternativ. Frågan kommer att prövas igen vid årsstämman 2017. Protokollet från stämman och ytterligare information skickas under januari ut till samtliga medlemmar.