topflashv1

 

Ingemar Granqvist, Kalle Kahlman och Ove Leandersson kan nu berätta att det var Njordkräftor som serverades på årets Nobelmiddag. Huvudrätten bestod av havskräftsfylld piggvarskupol, tartelett med havskräfta på ostcrème och spenatbädd, spetskålsterrine, havskräftsås och mandelpotatispuré. En leverans med 1000 levande kräftor skickades alltså från Kvalitetskräftan i Fjällbacka till Stadshuset i Stockholm, där den duktiga  kocken Malin Söderström säkert gjorde den fantastiska råvaran full rättvisa. Kul!    

 

  

Levande kräftor i exportbur

 

 

 

 

 

Ingegerd har i Grebbestad representerat Njord både på Folkmusikfestivalen den 14 september - i strålande sol -  och på Råssôllördagen i oktober - i busväder. Som vanligt påverkar vädret intresset bland deltagarna för att stanna och ta broschyrer och prata Njord, men Ingegerd knöt flera nya kontakter. 

 

 ingegjerd j strandbild

 

Fiskets Dag 2013 avhölls i år den 21 september i Resö Hamnmagasin. Arrangörer var Njord i samarbete med Njords stödmedlemmar Resö Samhällsförening och Samförvaltningen för Koster-Väderöfjorden.

Temat var "Finns det något att fiska om 50 år?" Under ledning av Erland Lundqvist hölls inlägg av bl a Kerstin Johanneson från Lovéncentrat på Tjärnö om torsken och Charles Olsson om yrkesfisket. Besökarna fick även höra om möjligheter för odling i havet och de "blå översiktsplaner" som är på väg att tas fram för kustkommunerna i norra Bohuslän.

Efter föredrag och diskussion serverades god mat lagad av Hamnmagasinets sommarkrögare Dan Lexö och kvällen avslutades med pubafton.

 

 Fiskets dag 2013 - dag Fiskets Dag 2013 kväll

 

Den 7 september var det dags för årets upplaga av Ostronets Dag i Grebbestad. Som vanligt ett välbesökt och uppskattat arrangemang.

Njord fanns representerade via bröderna Per och Lars Karlsson hos Everts sjöbod, som aktivt deltog i ostronöppnandet. 

 Ostronets dag 2013 - 2 

 

Den 10 augusti var det dags för "Öppen Fiskebåt" på Resö. Arrangemanget var ett samarbete mellan Njord och Samhällsföreningen Resö Galtö och anordnades som en aktivitet inom ramen för Västerhavsveckan.

Resöfiskarna Joakim Axelsson, Henrik Olausson och Torbjörn Sixtensson visade sina båtar SD 262 Carona och SD 562 Kragerö och demonstrerade med hjälp av både modeller och redskap hur ett trålfiske går till. Trots ett uselt väder under större delen av eftermiddagen var det många som tog chansen att gå ombord. Det var t o m besökare som åkt från Göteborg enbart för att få chansen att gå ombord på en riktig trålare. Visningen uppskattades mycket av besökare och vissa hann t om med två varv!

På kajen kunde besökarna även ta del av Havsverkstaden, med olika experimentstationer. Det fanns också möjlighet att köpa något gott att äta i form av tallrikar med räka och kräfta - självklart Njordmärkta!

Andra Njordrepresentanter på plats var bl a Nina och Terje från Knop&Knåp, som sålde sjömansarbeten och personal på Resö Gamla Skola med informationsmaterial om Njord.

 Torbjörn och Jocke demonstrerar trålning Jocke visar ristHenrik i CaronaHavsverkstad

 

Den 23 maj träffades miljösamordnarna på Swedbank i västra regionen hos Sparbanken i Tanum. Ingemar Granqvist höll fördrag om Njord och hållbart fiske och visade därefter upp kräftbassängen i Fjällbacka. Intresserade åhörare som hade många frågor om allt möjligt, rapporterar Ingemar.

 

 Ingemar 

 

I senaste numret av tidningen Fokus Väst - med fokus på näringslivet i Väst - finns ett reportage om  mångsysslaren Nina Naess och hennes verksamheter.

Klicka på bifogade länk och läs mer om Nina och hennes företag Knop&Knåp och hur medlemsskapet i Njord hjälpte Ninas produkter in på Vasamuseet. 

Läs artikeln i Fokus Väst april 2013 sidan 4-5

 Nina 

 

Vid styrelsemötet 19 maj behandlades ansökan från Telegrafen i Grebbestad om medlemsskap i Njord. 

Ägaren Anders Sporrong presenterar sin verksamhet med följande ord: Restaurang Telegrafen är en personligt traditionell restaurang. Vi arbetar kreativt och själfullt med vårt mathantverk, utan att snegla på vilka mattrender som för tillfället är moderna. Menyn styrs i högsta möjliga grad av tillgången på färska, lokala råvaror. Vi värdesätter de traditionella matkunskaperna samtidigt som vi gärna utvecklar och prövar nya vägar. 

Styrelsen tycker att Telegrafen passar väl in i Njord-kretsen och hälsar Anders och Co hjärtligt välkomna som medlem i undergruppen Mat!

 Telegrafen 

 

Den 4 maj avhölls nordiska mästerskapen i ostronöppning i Grebbestad. Njordmedlemmen Lars Karlsson från Everts sjöbod kom på en hedrande 4:e-plats. Grattis! 

Utanför tältet där evenemanget hölls fanns ett antal bord uppställda, med olika typer av information och varor till försäljning. Där blåste det 15 m/s rakt in...., vilket bl a fick svåra konsekvenser för vår roll-up. Erika och Anders som bemannade Njordbordet kunde konstatera att intresset för att stanna och prata om Njord denna gång tyvärr var mycket begränsat. Alla besökare skyndade in mot den relativa värmen inne i tävlingstältet! 

Blåste gjorde det ju även tidigare i veckan, vilket omöjliggjorde kräftfiske. Därför kunde det heller inte bli någon försäjning av marinerade kräftstjärtar såsom planerat. Njord sparar alltså den aktiviteten till något kommande arrangemang.

 Ostrondagen 4 maj 2013 

 

Samförvaltningen för Koster- och Väderöfjorden är ny stödmedlem i Njord sedan april 2013. Varumärket Njord har ju sin bas i arbetet med utveckling av hållbart fiske inom Samförvaltningen och många Njordmedlemmar arbetar aktivt inom Samförvaltningen. Styrelsen konstaterar att det känns riktigt och bra att ha Samförvaltningen som stödmedlem. Ordförande Erland Lundqvist får illustera medlemskapet.

 

 

 Erland L

 

Den 11-12 april hölls i Strömstad utbildning i Samförvaltningens regi för representanter för olika myndigheter. Deltagarna var handläggare och jurister från bl a Hav- och Vatten, jordbruksdepartement och länstyrelsen. Njordmedlemmarna Robert och Charles berättade om det långa utvecklingsarbetet inom Samförvaltningen map fiskemetoder och redskap och tillkomsten av varumärket. Ingemar berättade om burfiske och försäljning av levande kräfta. Under fredagen fick deltagarna följa med ut på sjön och fiska räka. Deltagarna fick en bra bild av kustfisket och dess villkor och var mycket nöjda med dagarna.  

 

 ferder1 

 

Den 9/4 avhölls Swedish Maritime Day på Lindholmen Science Park i Göteborg. Ca 500 personer deltog och det var en bred uppslutning från hela den maritima sektorn. Allt från sjöfart och hamnar, över kustturism och naturvärden till mat från havet behandlades i de olika sessionerna. Många talare framhöll vikten av att se havet och olika användningsområden som en sammahängande helhet. Påfallande ofta kom diskussionerna in på behovet av samverkan mellan olika aktörer, lokal produktion och förädling - dvs helt i linje med Njords filosofi.

I anslutning till seminarierna anordnades en utställning.  Erika och Anders var på plats och hade gott om intresserade besökare vid Njordbordet. Under dagen gavs tillfälle till många kontakter - och de nya broschyrerna fick god spridning. På bilden samtalar Erika med riksdagsledamoten Anneli Enochsson, sommarboende på Tjärnö.

 

  SMD 9 april 2013

 

Den 7 april var det dags för 2013 års stämma. Per Karlsson hälsade alla välkomna till Everts sjöbod, för tillfället under ombyggnad. Per visade runt och berättade om planerna för expansionen, med boende för de gäster som kommer för hummerfiske, mm. 

Stämman var tyvärr dåligt besökt. Var vädret för vackert? På stämman diskuterades bl a vad vi kan göra för att få fler intresserade av att delta.

Ingemar Granquist omvaldes till ordförande. Robert Olsson, Ingegerd Johansson och Erika Hedenstedt Appelgren omvaldes till ordinarie styrelseledamöter och Mikael Nyberg till suppleant. Övriga ledamöter i styrelsen är som tidigare Ingvar Ohlsson, Stefan Jensen, Niclas Johansson och Per Karlsson, suppleant. Vid styrelsens konstituerande möte beslutades att Robert fortsätter som kassör och Erika som sekreterare.

Protokollet har skickats ut till samtliga medlemmar, tillsammans med vårens info-brev.

 

Njord stämm 2013-1 Njord årsstämma -2

 

 

Nu är samtliga Njord-broschyrer uppdaterade. Texten har setts över, nya bilder har lagts in, mm. Dessutom har en helt ny broschyr tagits fram för att presentera de icke-fiskande grupperna inom Njord, dvs arbetet med upplevelseaktiviteter, mat och övriga produkter. 

Ta en titt under fliken Om Njord! Där kan du nu själv ladda ner samtliga aktuella broschyrer.

  • Den allmänna broschyren (sv, eng,ty)
  • Broschyr om Njordföretag
  • Trålfiske
  • Burfiske
  • Medlemmar jan 2013

Du som vill ha några färdigtryckta exemplar kan också vända dig till Ingegerd på text & bild.

Hjälp oss sprida informationen om Njord!

 

 

 

njordbroschyr ovriga producenter 2013 low 

 

 

 

Passion för Mat i Eriksbergshallen i Göteborg avhölls helgen 1-3 mars. Mässan är mycket populär och blir allt mer välbesökt. Njord fanns i år representerade med egen monter. Stefan Jensen rapporterar att det var stort intresse för Njords produkter och att han och Robert Olsson fick svara på många frågor, både om fångstmetoder och produktutveckling. Däremot gick det lite trögt med försäljningen av skaldjurstallrikar, vilket troligen beror på att besökarna provsmakar sig runt mässan och uppnär en hög grad av mättnad redan efter halva varvet... :-) 

 

Passion för mat 

 

Varumärket Njord - på en tallrik!

Fredagen den 8/2 samlades ett femtontal Njordare till medlemsträff i Resö Hamnmagasin. Njords syfte och framtid diskuterades och det kom fram intressanta exempel på vad medlemskapet i Njord kan betyda för enskilda verksamheter. Under dagen jobbades det med produktutveckling och medlemmarna skapade en mängd läckra rätter baserade på både vanlig och ovanliga råvaror från havet. Några av dessa rätter kommer under året att användas i en satsning på att öka synligheten i varumärket.  

Diskussion om varumärket

Ordförande Ingemar Granqvist hälsade alla välkomna och Anders Hedenstedt inledde med en kort presentation av nya stödmedlemmen Resö samhällsförening och vilka planer som finns för utveckling av hamnområdet på Resö.

Anders länkade därefter över till dagens tema, dvs vad medlemmarna vill med Njord och syftet med föreningen, genom att berätta om ResöRan och Resö Gamla Skolas utgångspunkter för medlemskap och kombinationen av ekonomiska incitament och hållbarhetstänk, samt samverkan mellan medlemmarna.

Nina Naess vittnade om att hennes medlemskap i Njord hjälpte henne att få fortsätta leverera sina produkter till Vasamuseet, då de förra året kraftigt skärpte sina upphandlingskrav. Genom att visa upp Njords verksamhet och de egna kvalitetskriterierna blev Knop&knåp utan problem godkända som leverantörer. En riktig solskenshistoria – med stort ekonomiskt värde!

Syftet med Njord är enligt stadgarna är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen – och deltagarna var eniga om att det är dags att ta tag i varumärkesfrågan på nytt. Dels genom att på olika sätt öka kännedomen om varumärket och dels genom att utveckla fler tänkbara Njordprodukter.

En aktuell utmaning är råräkan, då de nya reglerna innebär att råräkan räknas in i kvoten. Anders visade på nyutvecklat rist för försök att minimera fångsterna av råräka, samt alternativet att höja produkten i värdeskalan, t ex genom skalning och tillagning. Dagen till ära testades en liten skalningsmaskin med både kräftor och räkor i olika storlekar och konstruktionen granskades ivrigt.

Nyutveckling i köket

Under ledning av Stefan Jensen tog sig sedan medlemmarna med stor entusiasm an uppgiften att skapa nya och smakrika rätter av olika Njordråvaror. Köket fylldes snabbt av påsar med råräka, kräftor, olika sorters krabba , ostron och simpa – med andra ord en stor spännvidd! Efter ett kort rådslag utgick en inköpspatrull utgick till Tempoaffären och där införskaffades en mängd tillbehör att experimentera med .

Resultatet blev en läcker förrättsbuffé med kalla rätter och därefter en lika riklig buffé med varma rätter. Till mångas överraskning smakade allt alldeles förträffligt – vilket de tomma tallrikarna vittnade om! Ett av syftena med övningen av att ta fram ytterligare produkter som passade som tillbehör på en Njordtallrik på mässan Passion för Mat i Göteborg i början av mars. Njord kommer där att vara representerade via Stefan och Per Karlsson. Marinerade kräftstjärtar med jordgubbar, råräkor med ingefära, friterade skaldjursbollar med salsa, ostron med vinsås, mm stod högt i kurs och medlemmarna hade svårt att välja sina favoriter. Håll ett öga på denna hemsida – så kommer det förhoppningsvis att dyka upp några nya recept i vår receptsamling. Ingen av kockarna har för vana att följa något recept, men vi skall försöka återskapa en del av vad vi höll på med.

Fest!

På kvällen anslöt flera av medlemmarnas fruar och män – och det blev en helkväll med massor av god mat och dryck. Förutom alla spännande förrätter serverades en delikat fisksoppa från Rökeriet och en smaskig efterrätt. Detta var första gången som Njord ordnade en medlemsträff av detta slag, men inte den sista…..

 

 Varma förrätterRåvaror

Kalla förrätterBarhängFest

varma buffénAktivitet i köket

 

Samhällsföreningen Resö Galtö är fr om årsskiftet ny stödmedlem i Njord. Resö är den ort i norra Bohuslän som har flest Njordanslutna medlemmar och det är roligt att även Samhällsföreningen har bestämt sig för att stödja verksamheten.

Njords medlemsdag 8/2 kommer att gå av stapeln i det av Samhällsföreningen ägda Hamnmagsinet, längst ut i Resö hamn.

Samhällsföreningen är mycket aktiv när det gäller att utveckla Resö med omnejd. Titta gärna på den nya hemsidan www.reso.se

 

 

 hamnmagasinet