För tre år sedan gick Njord med i ansökan om medel till ett projekt för utveckling av burfiske av kräfta. Deltagande från Skottland, England, Irland, Norge och Sverige.

Det handlar om kläckning av kräfta i fångenskap, utvärdering av olika agn, utformning av burar, "uppmatning", etc.

Njord fick för ett år sedan förfrågan om att bli svensk huvudman för projektet. Styrelsen gjorde dock bedömningen att detta inte var möjligt ur resurssynvinkel för en intresseförening som Njord, som drivs enbart med frivilliga insatser. Göteborgs Universitet kommer därför att ta huvudmannaskapet för den svenska delen. 

EU-anslag är nu beviljade. Ingemar Granqvist åker den 8 mars till Edinburgh för uppstartmöte.

 EU-projektets hemsida

ingemar