Den 4 oktober arrangerade Strömstads Museum och Samförvaltningen Norra Bohuslän en välbesökt debatt om det lokala fiskets framtid. Ett ämne helt i linje med Njords grundfilosofi.

Huvudsyftet med debatten var att diskutera möjligheter och hinder för utvecklingen av den lokala fiskenäringen.

Njordmedlemmarna Robert Olsson på SD 451 Ferder, Rune Nilsen på SD 262 Carona och Stefan Jensen från Rökeriet medverkade i panelen och deltog aktivt i debatten.

Även om det finns en stor oro för hur regelverken påverkar möjligheterna till lokalt fiske, pekade bl a Robert på hur fisket här i norra Bohuslän alltid tagit hänsyn till naturen och att det finns fantastiska lokala produkter att tillvarata. Stefan framhöll behovet av att lokala företag lär sig att köpa just de lokala produkterna, även om de kostar någon krona extra pga den höga kvaliteten.  

Diskussion i Strömstad 

 

Njords medlemmar har verkligen varit flitiga i TV-rutan under hösten!

Den 4 augusti berättade Ingemar Granqvist i TV4:s morgonsoffa om burfiskad havskräfta och den 5 augusti var det dags för Charles Olsson att att intervjuas om hållbart fiske och Paula Widén om framställning av havtornsprodukter. 

I serien Havets mat i TV8 och i Per Morbergs Matresan har det filmats hos både Stefan Jensen på Rökeriet och hos Paula Widén på Wideum.

rkeriet

Robert Olsson fanns på plats på Ostronets Dag och gjorde reklam för Njord.              

Robert 2007

Njord har tagit fram en broschyr som berättar om fisket efter havskräfta med hjälp av burar. Illustrativa teckningar av Agneta Almeida visar hur fisket går till.

Broschyren finns i pdf-format under fliken Varor & Tjänster.

masar1 

En hel dag i Njords tecken! Centrum för aktiviteterna var Bödebo i Resö hamn. Arrangemanget var en dell av Västerhavsveckan.

Nina och Terje höll kurs i hur man gör knopar och sålde fina knoparbeten. Charles och Robert höll föredrag om hållbart fiske och Torbjörn och Jocke visade sina båtar och redskap. Christian och Ivan hade med sig olika typer av hummertinor och berättade om hur fisket efter havets svarta guld går till.

Provsmakningen av Njord-produkter var populär - både rökt fisk från Rökeriet, havtorn från Widéum och havskräftor från SD 562 Kragerö. Ingegerd sålde böcker och vykort och Erika höll ihop arrangemanget. 

Njorddag 2011

 

Den 9 juli var det Badortens Dag i Grebbestad. Njord fanns på plats i tältet bland lokalproducenterna, med bl a information och havtornsprodukter. 

havtorn1 

 

 

Årets företagare 2011 utsågs den 17 juni i Grebbestad.

Bröderna Charles och Robert Olsson överraskades av Företagarnas ordförande Maggie Ciprian Olevik och kommunalrådet Clas-Åke Sörkvist i spöregnet utanför Tanum Turist. De fick kaffe och specialgjord tårta, hurrarrop och lyckönskningar av flera från kommunen och Företagarnas styrelse.

De får priset för att de bedriver ett fiske, en av basnäringarna i kommunen, på ett hållbart och miljövänligt sätt. Bröderna Olsson var bland de ursprungliga initiativtagarna till varumärket Njord och tillsammans äger de båten Ferder III.

rets-Fretagare-20111 v1

 

Den 19 juni deltog Njords medlemmar Charles Olsson på Ferder och Claes Johansson på Brattvåg vid ett arrangemang med Kosterhavets nationalpark. De berättade om utvecklingen av ett hållbart fiske i nationalparken. 

 

bat 

 

Den 4 juni arrangerades för första gången Sillens Dag på många orter längs Bohuskusten.  I Grebbestad fanns det extra stor anledning att fira, för den berömda Grebbestadsansjovisen fyllde 100 år! 

Robert Olsson och Ingegerd Johansson tog tillfället i akt att berätta om Njord. Flera Njordmedlemmar visade sina båtar och hade en populär fiskdamm för både barn och vuxna. Ingegerd var också med och tog initiativet till en fotoutställning som sillfisket på 70-talet.

 

sillens dag 2011 v1

 

Den 14 maj var det dags för NM i Ostronöppning. Evenemanget avhölls på Tanumstrand.

Vår ordförande Ingemar Granquist berättade om Njord inför många intresserade åhörare.

Ingemar fick också äran att till Njord mottaga avkastningen från årets ostronlotteri. Njord framför sitt varma tack!

 

Ostron

 

 

Den 3 april var det dags för årsmöte på Resö Gamla Skola. En stor majoritet av medlemmarna hade slutit upp och deltog i diskussionerna.

Huvudpunkten på mötet var behovet av att strukturera och tydliggöra kvalitetskriteriena, speciellt för de nya medlemskategorierna. Ett enigt möte beslöt att anta det upplägg som utarbetats inom styrelsen. Detta innebar bl a att vår sekreterare Ingegerd nu kommer att skicka ut kriterierna på nivå 1 och 2 för underskrifter, samt inhämta förslag på individuella åtaganden från medlemmarna.

 

 

Skolan beskuren - DK3 v1

Efterfrågan på levande kräfta fortsätter att öka. Från norra Bohuslän skickas kräfta i kylcontainrar till bla restauranger i Stockholm via grossisten Martin Olsson. Njordkräftorna har även nått Paris- med Martin Olssons ambulerande provkök.

I Göteborg är en grossist på väg att jobba upp marknaden.

Kocken Björn Franzén gör en kokbok, där Njordkräfta kommer att användas. 

   krafta