topflashv1

 

                                                                SD116 Sara 

Njord har glädjen att  hälsa Resökräftan AB välkommen som ny medlem i Njord!  Resökräftan AB har nyligen förvärvat SD116 Sara, med Resö som hemmahamn. Bolaget ägs gemensamt av Olof Hedenstedt och Anders Hedenstedt. Fiskare ombord är Olof, som i huvudsak kommer att bedriva burfiske efter kräfta, men även fiske av makrill och hummer.  

                                                      

 

 

 

 

 

Söndag 22 januari avhölls årets stämma, som vanligt i Resö Hamnmagasin. Soppa, kaffe och tårta serverades. Tack till stödmedlemmen Resö Samhällsförening som lånade ut lokalen!                  

                                                       hamnmagasinet

Ingemar Granquist omvaldes som ordförande för ytterligare 1 år. Robert Olsson och Erika Hedenstedt Appelgren omvaldes som ordinarie ledamöter. Niklas Johansson omvaldes som suppleant. Styrelsen avhöll sitt konstiruerande möte direkt i anslutning till stämman. Styrelsens sammansättning i sin helhet och ansvarsfördelning/roller hittar du under fliken Kontakt.

Stämman beslutade att Njord även under 2017 fortsätter på "lågvarv" och inte bedriver aktiv verksamhet/gemensam marknadsföring. Styrelsen hanterar löpande föreningsformalia och underhåller hemsidan, Facebook och mail. Alla medlemmar kan självklart fortsätta att använda varumärket och befintligt marknadsföringsmaterial. Under året kommer ingen serviceavgift att tas ut utan enbart medlemsavgiften på 500 kr.

Beslutet togs mot bakgrund av den konstaterade nuvarande låga nivån vad gäller intresse och engagemang, vilket medförde att inget scenario i den under 2015 genomförda strategiutredningen framstår som ett genomförbart alternativ. Frågan kommer att prövas igen vid årsstämman 2018.