topflashv1

Söndag 14 januari avhölls årets stämma, som vanligt i Resö Hamnmagasin. Tack till stödmedlemmen Resö Samhällsförening som lånade ut lokalen!                  

                                                       hamnmagasinet

Ingemar Granquist omvaldes som ordförande för ytterligare 1 år. Joakim Axelsson och Ingvar Ohlsson omvaldes som ordinarie ledamöter. Niklas Johansson omvaldes som suppleant. Styrelsen avhöll sitt konstituerande möte direkt i anslutning till stämman. Styrelsens sammansättning i sin helhet och ansvarsfördelning/roller hittar du under fliken Kontakt.

Stämman beslutade att Njord även under 2018 fortsätter på "lågvarv" och inte bedriver aktiv verksamhet/gemensam marknadsföring. Styrelsen hanterar löpande föreningsformalia och underhåller hemsidan, Facebook och mail. Alla medlemmar kan självklart fortsätta att använda varumärket och befintligt marknadsföringsmaterial. Under året kommer ingen serviceavgift att tas ut utan enbart medlemsavgiften på 500 kr.

Mot bakgrund av att lagen om ekonomiska föreningar har moderniserats har styrelsen sett över Njords stadgar och föreslagit justeringar på några punkter. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

KnoparbetenNina

Senaste nytt: Njord kommer att vara med på sitt andra VM! Förra gången var 2016, då Nina Naess, Knop & knåp i Strömstad fick äran att leverera den officiella presenten i Orienterings-VM. Förutom nyckelringar med knopen "apnäve" i hampa till alla deltagare, tränare och funktionärer, tillverkade Nina även några större priser - alla med Njordetikett! 

Nu är det dags för ett nytt VM i norra Bohuslän, nämligen i BOWLS. Nina kommer även denna gång att leverera både "apnävar" till alla deltagare och större priser. Vi övriga Njord-medlemmar tycker att det är roligt att det är Ninas fina knoparbeten som deltagarna får med sig som minne från norra Bohuslän och att Njordmärket än en gång sprids över världen.